poniedziałek, 31 maja 2010

Na Dzień Dziecka


Czy będziesz moim dzieckiem?

Może mnie nie znasz,
ale ja wiem wszystko o tobie... Psalm 139,1

Wiem kiedy siedzisz i kiedy wstajesz... Psalm 139,2

Wiem dobrze o wszystkich ścieżkach twoich... Psalm 139,3

Nawet każdy włos na twojej głowie jest policzony... Mat 10,29-31

Na moje podobieństwo zostałaś stworzona... 1Moj1,27

We mnie żyjesz, poruszasz się i jesteś... Dz17,28

Z mojego bowiem rodu jesteś... Dz17,28

Znalem cię zanim się urodziłaś... Jer1,4-5

Wybrałem cię zanim zaplanowałem stworzenie... Ef1,11-12

Nie byłaś pomyłka i wszystkie twoje dni są
zapisane w mojej księdze... Psalm 139,15-16

Określiłem dokładnie czas twoich narodzin i miejsce
w którym będziesz żyć... Dz17,26

Jesteś cudownie stworzona... Psalm 139,13-14

Kształtowałem cię w łonie matki twojej... Psalm 139,13

Byłem ci podpora od urodzenia... Psalm 71,6

Zostałem fałszywie przedstawiony przez tych,
którzy Mnie nie znają... J8,41-44

Nie jestem daleki i zagniewany,
ale jestem wyrażeniem pełnej miłości... 1J4,16

I moim pragnieniem jest, by wylewać moja miłość na ciebie
ponieważ jesteś moim dzieckiem, a ja jestem twoim Ojcem... 1J3,1Oferuje ci więcej niż twój ziemski ojciec... Mat7,11

Bo ja jestem doskonałym Ojcem... Mat5,48

Każdy dobry dar jaki otrzymujesz pochodzi ode mnie... Jakub1,17

Ja jestem twoim zaopatrzeniem i ja zaspokoję
wszystkie twoje potrzeby... Mat6,31-33

Moje plany dotyczące twej przyszłości zawsze
były przepełnione nadzieja... Jer29,11

Ponieważ ukochałem cię odwieczna miłością... Jer31,3

Moje myśli o tobie są niezliczone tak
jak piasek na brzegu... Psalm 139,17-18

Raduje się z ciebie niezwykła radością... Sof3,17

Nigdy nie przestanę ci dobrze czynić... Jer32,40

Bo jesteś moja szczególną własnością... 2Moj19,5


Pragnę cię ustanowić z całego mojego serca
i z całej mojej duszy... Jer 32,41

I chce ci oznajmić rzeczy wielkie i cudowne... Jer33,3

Jeśli będziesz mnie szukać całym swoim sercem,
znajdziesz mnie... 3Moj4,29

Rozkoszuj się mną a dam ci czego sobie
życzy serce twoje... Psalm 37,4

Bo to ja daje ci pragnienia... Filip2,13

Jestem w stanie uczynić więcej niż sobie wyobrażasz... Ef3,20

Bo jestem tym, który cię zachęca... 2Tes2,16-17

Jestem Ojcem, który pociesza cię w kłopotach... 2Kor1,3-4Kiedy jesteś przygnębiona jestem z tobą... Psalm34,13

Tak jak pasterz troszczy się o owce,
ja troszczę się o ciebie... Iz40,11

Któregoś dnia zetrę każda łzę z oczu twoich
i usunę wszelki ból... Ap21,3-4

Jestem twoim Ojcem i kocham cię jak syna Jezusa... J17,23

To w Jezusie moja miłość jest objawiona... J17,26

On jest dokładnym odbiciem mojej istoty... Hebr1,3

On przyszedł by zademonstrować, ze ja jestem z tobą
nie przeciwko tobie... Rz8,31

I powiedzieć ci, ze nie liczę twoich grzechów... 2Kor5,18-19

Jezus umarł abyś był pojednany... 2Kor5,18-19

Jego śmierć była wyrażeniem mojej miłości do ciebie... 1J4,10

Dałem wszystko co kochałem, by zdobyć twoja miłość... Rz8,38-39

Przyjdź do domu, a ja urządzę najlepsze przyjęcie
jakie kiedykolwiek niebo widziało... Łk15,7

Zawsze byłem twoim Ojcem i zawsze będę... Ef3,14-15Moje pytanie brzmi...


Czy będziesz moim dzieckiem? J1,12-13

Czekam na ciebie... Łk15,11-321 komentarz: